Om os

Her kan du finde informationer om værket og læse lidt om værkets historie

Torsdag den 22. maj 1958 blev der afholdt rejsegilde på Fjernvarmecentralen i Garvergade. 

Fredag den 14. november 1958 kl. 17.00 overdrog D.C.C. ved direktør Andersen, Odense, Fjernvarmecentralen og iøvrigt hele anlægget til "Løgumkloster Fjernvarme".   

I starten havde fjernvarmecentralen en kedel som havde påmonteret oliefyr som skulle forsyne 127 ejendomme. Idag har værket 2 naturgasfyret kedler og en oliefyret kedel med en samlet kapacitet på 16,8 mwh, som skal kunne forsyne ca. 1500 forbrugere. Værket har tidligere modtaget en stor del af varmen fra Løgumkloster Totalenergianlæg A/S, som er bygget af Sønderjyllands Højspændingsværk. I 2005 overtog Lgkl. Fjv. kraftvarmeværket og i 2012 blev Løgumkloster TotalEnergianlæg nedlagt og alle aktiver blev flyttet til Lgkl. Fjv.

Kraftvarmeværket har en indfyret effekt på 2x7,5Mwh naturgas, som bliver fordelt til 6Mw El og 7,6Mw varme. Kraftvarmeværket leverer stadig varme, når elprisen er fornuftig.

Værket er ejet af forbrugerne og vi ser derfor både et stort ansvar for og interesse i, at forbrugerne har så nem adgang som mulig, til oplysningerne om værket.

2013 er det første spadestik taget til en hel ny varmecentral inkl. administration på 1500m2........

//