Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 5 måned efter regnskabsårets afslutning.


Generalforsamlinger indvarsles med mindst 14 dages varsel og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annonce i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden.

//