Bestyrelsen

 

Formand
Thorkild Pedersen

Næstformand
Glenny Ketelsen

Kasserer
Finn Classen

 

Ingolf Thomsen
Bjarne Brodersen
Mogens Schmidt