Løgumgårde

Hvis du vil have fjernvarme

Projektet blev afsluttet i 2014, men der kommer stadig nye forbrugere til.

Senest er SINE's efterskole, Kirken og Lobækparken kommet til.

 

Projektet er nu ved at være afsluttet og mangellisten er ved at blive færdiggjort.

Ønsker du at konvertere til fjernvarme, kan du beregne besparelsen herunder. Udgifter til tilslutning kan ses på vores takstblad.

Der er ligeledes varme i rørene, så der er mulighed for, at blive tilkoblet hvis man ønsker det.

Vi har aftaler på ca. 60% af det potentielle varmeforbrug, så det er vi rigtig godt tilfredse med.

 

For at beregne din besparelse, hvis du skifter til fjernvarme, skal du klikke på nedenstående link, der vil åbne et beregningsark i Excel.